Darbo užmokestis

Metelių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eurais

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2019 m.

2020 m. I  ketv.

Direktorius

1

3192

3288

Vyriausiasis specialistas

4

1241

1111

Lankytojų centro administratorius

1

828

871

Meistras

1

543

721

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-14