Darbo užmokestis

Metelių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eurais

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2020 m.

2021 m. II  ketv.

Direktorius

1

3306

3357

Vyriausiasis specialistas

4

1482

1421

Lankytojų centro administratorius

1

1118

1416

Meistras

1

697

968

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-14