Pranešėjų apsauga

Esami ir buvusieji Metelių regioninio parko direkcijos darbuotojai bei su direkcija sutartiniais santykiais susiję asmenys turi galimybę konfidencialiai pateikti informaciją apie pažeidimus vienu iš šių būdų:

  1. Elektroniniu paštu: [email protected] . Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
  2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
  3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į direkciją adresu Seirijų g. 2, Metelių k., Lazdijų raj. arba į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

PAPILDOMAS PAAIŠKINIMAS

  • Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
  • Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
  • Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai; 

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-02