Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

Natura 2000 – tai europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas visos Europos mastu retų ar nykstančių rūšių bei gamtinių buveinių apsaugai.

Natura 2000 tinklą sudaro buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST).

Metelių regioninio parkos teritorija , be rekreacinio ir gyvenamojo prioriteto zonų yra paskelbta buveinių apsaugai svarbia terirorija (BAST). Teritorija užima 17024 ha (170,24 km2).

Šioje teritorijoje rasta 13 buveinių ir 12 rūšių, kurioms išsaugoti yra steigiamos saugomos teritorijos.

Metelių regioninio parko direkcija vykdo stebėseną ir vertina apsaugos būklė šiose buveinių apsaugai svarbiose teritorijose - Bestraigiškių kaimo apylinkės (LTLAZ0037), Drapalių kaimo apylinkės ( LTDRU0004), Kučiuliškės kaimo apylinkės (LTLAZ0001), Margų kaimo apylinkės (LTLAZ0035), Norūnų miškas (LTALY0002), Stračiūnų kaimo apylinkės (LTLAZ0039).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-01