Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

Metelių regioninio parko didieji ežerai , Dusia, Metelys ir Obelija, yra išskirti kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija, kuri svarbi kaip migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta ir svarbi perintiems paukščiams: rudei (Aythya nyroca), didžiajam baubliui (Botaurus stellaris), nendrinei lingei (Circus aeruginosus), švygždai (Porzana porzana), plovinei vištelei (Porzana parva), mėlyngurklei (Luscinia svecica).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-03