Žemėtvarkos planų derinimas

Metelių regioninio parko direkcija derina žemės sklypų, esančių regioninio parko ar direkcijai priskirtų valstybinių draustinių teritorijoje, kadastrinių matavimų planus.

Norint suderinti šiuos planus, parko direkcijai tiesiogiai ar el. paštu indre.zaguzauskaite@meteliuparkas.lt turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Laisvos formos prašymas;
  2. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopija;
  3. Parengtas žemės sklypo planas (pdf. formatu)
  4. Užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma.

Metelių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojas, kuriam pavesta nagrinėti prašymus: direkcijos vyr. specialistė Indre Žagužauskaitė, indre.zaguzauskaite@meteliuparkas.lt , Tel. (8-318) 43 649

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, parko direkcija derina Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-28