Plaukiojimo tvarka

Plaukiojimo tvarkos Dusios ežere stendas

Dusios ežere įrengta valčių nusileidimo vietaVIETA ŽEMĖLAPYJE .


Dusios ežere nuo birželio 21 dienos iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas 10 AG (8 kW) ir mažesnis.
Privaloma laikytis šių sąlygų:
1. neplaukiojama 300 m atstumu nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu;
2. išplaukimas ir parplaukimas vykdomas tik Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose išplaukimo ir parplaukimo vietose (prieplaukose). (parengta pagal teisės aktą Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašas )

Dusios ežere plaukiojant nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais privalu laikytis 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų visą navigacijos sezoną.

Draudimas netaikomas teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), pažintinio vandens turizmo trasa, nustatyta Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose ir vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintu Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos Dusios ežere tvarkos aprašu.


Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo grafikai skelbiami Lietuvos transporto saugos tinklalapyje.

Plaukiojimo tvarkos Metelio ežere plakatas

Plaukiojimo tvarkos Obelijos ežere plakatas

Metelio ir Obelijos ežeruose iki liepos 31 dienos galima plaukioti tik elektrinėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Metelio, Obelijos ežeruose plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 8 kW (10 AG) galima tik nuo rugpjūčio 1 d.

Metelių regioninio parko vandens telkiniuose draudžiama plaukioti vandens motociklais ir galingesnėmis nei 8 kW savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

  • Asmenys norėdami plaukioti plaukiojmo priemonėmis, kurių variklio galingumas didesnis kaip 4 kW (5,4 AG), privalo turėti motorinio pramoginio laivo kvalifikacijos liudijimą.
  • Nereikia registruoti irklinių valčių iki 6 metrų, vandens dviračių ir burinių jachtų, kurių korpusas trumpesnis kaip 6 metrai. (Nuo 2012 07 01)
  • Bet kokio ilgio valtis, kurios eksploatuojamos su pakabinamaisiais vidaus degimo varikliais, privaloma registruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.  
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12