Kaip išsikasti kūdrą?

Data

2022 03 22

Įvertinimas
0
kudros_kasimas _900.jpg

Atėjo pavasaris ir neretam iškart kyla noras ką nors iškasti, pvz. kūdrą, ir kartu su tuo noru atsiranda klausimų kaip tai tvarkingai padaryti, nepakenkiant aplinkai, na ir (čia kraštutiniu atveju) nesulaukiant aplinkos apsaugos inspektorių dėmesio.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, jog norint išsikasti kūdrą saugomoje teritorijoje, reikia pasirengti Dirbtinio vandens telkinio aprašą ir susiderinti jį su saugomos teritorijos direkcija.

Yra keletas teisės aktų nuostatų ribojančių galimybę įrengti kūdras draustiniuose (šiuo atveju dažniausiai ribojamas kūdros dydis), natūraliose pievose, pelkėse ir šaltinynuose bei vandens apsaugos juostoje. Apribojimus kurie galioja jūsų turimam žemės sklypui patikrinti galima sklypo kadastro išraše, taip pat nekenktų žvilgtelėti ir į kitas duomenų bazes (miškų, upių, ežerų ir tvenkinių ar saugomų teritorijų kadastrai). Būna atvejų, kai dirbtinio vandens telkinio įrengimas iš viso nėra galimas, taigi prieš kasant kūdrą labai rekomenduojame kreiptis į parko darbuotojus, kurie patikrins ir pateiks jums išsamią informaciją apie veiklos galimybes, o jei prireiks, atvyks ir į vietą. Ir, geriausia dalis, visos saugomų teritorijų darbuotojų konsultacijos yra nemokamos!

Susiruošus pabendrauti su parko specialistais, labai naudinga būtų žinoti sklypo kadastrinį ar unikalų numerį, vietos koordinates ar kitą informaciją, padėsiančią dirbti maksimaliai tiksliai ir greitai.

Jei planuojamas įrengti dirbtinis vandens telkinys bus melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta papildomai turės būti suderinta ir su tos savivaldybės administracija. Daugiau informacijos apie dirbtinių vandens telkinių įrengimą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430236/asr .

Pabendrauti galime visais įmanomais būdais: telefonais:
bendras + 370 318 43 649
Tomas P. +370 682 26 132
Ramūnas K. +370 676 72 909

elektroniniu paštu:
info@meteliuparkas.lt
tomas.pikunas@meteliuparkas.lt
ramunas.krugelis@meteliuparkas.lt

Fb: @meteliuparkas