Kviečiame susipažinti su Kučiuliškės valstybinio herpetologinio draustinio ribų planu

Data

2022 09 13

Įvertinimas
0
Jaunikliai_baliniai_vezliai_900.jpg

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Kučiuliškės valstybinio herpetologinio draustinio ribų planą.

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Kučiuliškės herpetologinio, Nevėžio kraštovaizdžio, Svencelės telmologinio valstybinių draustinių ribų planų ir Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai nustatyti Kučiuliškės valstybinio herpetologinio draustinio ribas, prireikus nustatyti šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonų ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Rengiamas ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191el. paštas [email protected].

Su draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. rugsėjo 13 d. iki lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-21-544.

Esamų Kučiuliškės valstybinio herpetologinio draustinio ribų ir siūlomų ribų palyginimą bei siūlomą miško grupių keitimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje, žr. nuorodą žemiau (atsidarius langą žemiau esančiame žemėlapyje slinkti baltą juostą į šonus ) https://storymaps.arcgis.com/stories/6c529dbcd86141559c48669379bda622

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks lapkričio 15 d. 14 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: http://bitly.ws/tZAT

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.