Metelių bažnyčios įvairianybės

Data

2021 12 17

Įvertinimas
0
Metel_bazn.jpg

Metelių regioninio parko teritorijoje visi gerai žino Kryžių koplyčią, jos kilmė yra apipinta įvairiausiomis legendomis ir stovi vieno iš gražiausių Dzūkijos ežerų pakrantėje. Tačiau šiandien ne apie Kryžius. Ne mažiau įdomią istoriją mena ir įvairius turtus saugo Metelių Kristaus atsimainymo bažnyčia, kuri kitus metus švęs 200 metų jubiliejų. Tai puiki proga ją aplankyti!

Pirmą kartą Meteliuose medinę bažnyčią pastatė Povilas Sapiega 1619 m., tačiau ji du kartus sudegė, o tokia, kokią matome šiandien, buvo pastatyta 1822 m. Bažnyčios vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai, kadaise šioje vietoje stūksojo vėjo supustyta kopa ir ji puikiai tiko naujos bažnyčios statybai.

Šiandien bažnyčioje yra daug vertingo, gražaus ir nuostabaus turto. Ant sienų kabo valstybės saugomi Šv. Jurgio, Šv. Juozapo, Šv. Jedvygos, Šv. Mykolo arkangelo paveikslai taip pat 14-os lietuvių liaudies meistrų nutapytos stacijos, kurios atvaizduoja Kryžiaus kelią. Zakristijoje kunigas saugo senus arnotus - drabužius, kuriais buvo kadaise rengiamasi per mišias.

Suolai Metelių bažnyčioje taip pat ypatingi. Jie yra rankų darbo ir išdrožinėti gražiais ornamentais. Vienas brangiausių ir meniškiausių katalikų liturginių reikmenų yra monstrancija. Metelių bažnyčioje jų yra dvi, viena senoji ir saugoma, o kita naudojama ir šiandien pamaldų metu.  Savo istoriją turi ir bažnyčios varpai. Kadaise jie buvo trys: Jėzus, Marija ir Juozapas. Tačiau jų trejybė buvo išardyta kilniam tikslui. Atstačius Kryžių koplyčią, Juozapas buvo perkeltas skambėti Kryžiuose.

Vargonus bažnyčiai padovanojo lenkų dvarininkas, o juos pagamino žymusis Jonas Garalevičius. Šiandien vargonai dar skamba, tačiau jiems reikalingas labai brangus remontas.

Trumpai apie Metelių Kristaus atsimainymo bažnyčią tiek, bet tai tikrai ne visi pasakojimai. Kur dar istorija apie vienintelę kleboniją, turėjusią savo bokštą ir kryžių, apie Italijoje gamintą altorių, specialiai užsakytus vitražus, šventoriuje palaidotą kunigą ar klebono sukauptą maldaknygių kolekciją.

Daugiau informacijos galima rasti Vilkaviškio vyskupijos tinklapyje arba apsilankykite Meteliuose ir viską pamatyti iš arti.