Rengiamas Kučiuliškės valstybinio herpetologinio draustinio ribų planas

Data

2022 04 14

Įvertinimas
0
Kuciul_draust_planas.png

Šiuo metu yra rengiamas Kučiuliškės valstybinio herpetologinio draustinio ribų planas. Į planuojamą teritoriją patenka Kučiuliškės, Gudonių, Mangaroto, Žilvičių, Drapalių kaimų teritorijos bei dalis Živulčiškės miško. Kviečiame dalyvauti planavimo procesę.

Ribų plano užsakovas ir organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, specialųjį ribų planą rengia UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“.

Š. m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 11 val. organizuojamas susitikimas su žemės ir miškų žemės sklypų, esančių planuojamojo teritorijoje, savininkais, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis. Susitikimo metu bus pristatyti planavimo tikslai bei uždaviniai, aptariami galimi sprendiniai dėl draustinio ribų optimizavimo, buveinių apsaugai svarbių teritorijų priskyrimo draustiniui.

Susitikimas vyks Lazdijų r. Seirijų miestelio Seirijų seniūnijos patalpose, Vytauto g. 44. Kviečiame dalyvauti.

Informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą, draustinio ribų planą, galite rasti www.tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, „TPD numeris laukelyje įvedus Nr. S-NC-00-21-544.

Informaciją taip pat teikia: planavimo organizatorius Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr specialistė Gerda Kraučiūnė +370 865962910, gerda.krauciune@vstt.lt; ribų plano rengėjas UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, direktorė Aušra Kitovienė +370 65208297, planavimo vadovė Rita Palčiauskaitė +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com; Metelių regioninio parko direkcija tel. +370 43 649, el. paštas: info@meteliuparkas.lt.

 

UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“ informacija