Administracinės paslaugos

 1. Asmenų skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimas
  Aprašymas
  Schema
 2. Derinimas dėl nepratekančio dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietos saugomoje teritorijoje
  Aprašymas
  Priedas
 3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas
  Aprašymas
  Priedas
 4. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas
  Aprašymas
  Priedas
 5. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas
  Aprašymas
  Priedas
 6. Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas
  Aprašymas
  Priedas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-13