Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Direktoriaus 2019 metų veiklos užduotys:

 1. Užtikrinti ES projekto „Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių bei raudonpilvių kūmučių populiacijas“ įgyvendinimą.
 2. Organizuoti tinkamą sutvarkytų Natura 2000 teritorijų, gamtos ir kultūros paveldo, įrengtos rekreacinės ir informacinės infrastruktūros objektų priežiūrą ir tvarkymą.
 3. Kryptingai plėtoti gamtosauginį švietimą ir gamtinį (ekologinį) turizmą, organizuoti ir dalyvauti organizuojant renginius susijusius su informacijos apie ST vertybes sklaida.

Vyr. specialisto Tomo Pikūno 2019 metų veiklos užduotys:

 1. Projekto “Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas” įgyvendinimas.
 2. Organizuoti bei vykdyti rekreacinių teritorijų, gamtos išteklių apsaugą ir prevenciją, teikti konsultacijas medžių kirtimo ir kitais aplinkosauginiais klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims.
 3. Teikti aplinkosauginę ir ekologinę informaciją leidinių ir pranešimų ruošimui, ją platinti, parengti publikacijas spaudoje bei informaciniuose šaltiniuose ir kt.
 4. Skatinti pažintinio turizmo plėtrą, koordinuoti ir vykdyti rekreacinių zonų, kultūros paveldo kompleksų bei objektų, esančių parke priežiūrą ir tvarkymą.
 5. Vykdyti lankytojų kokybinę ir kiekybinę analizę, siekiant išsiaiškinti parko rekreacinių teritorijų apkrovas, lankytojų poreikius ir interesus bei teikti pasiūlymus dėl lankytojų tinkamų įpročių formavimo.

Vyr. specialistės Ingos Čitavičienės 2019 metų veiklos užduotys:

 1. Valstybinio gyvosios gamtos monitoringo vykdymas.
 2. Projekto “Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas” įgyvendinimas.
 3. “Natura 2000” ir priskirtų saugomų teritorijų priežiūra, būklės vertinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21