Priimti sprendimai dėl buvusių sodybų atstatymo

Sprendimas dėl buvusios sodybos atstatymo sklype kad. Nr. 5928/0002:22

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-25